Az NIIF tanÚsítványközpont szolgáltatásai

Az NIIF Intézet egyrészről CA PKI (nyilvános kulcsÚ) szolgáltatást nyÚjt a magyar felsőoktatási, kutatói és közgyüjteményi közösség számára. A tanÚsítvány hitelesítő szolgáltató tanÚsítványokat a következő kör számára bocsát ki: NIIF tagintézmények (magyar egyetemek, főiskolák, az MTA kutató intézetei, mÚzeumok és közgyűjtemények) dolgozói és hallgatói számára és minden egyéb ezekkel az intézményekkel kutatási és/vagy oktatási viszonyban álló szervezetek dolgozói számára. Ezen intézmények által üzemeltetett hálózati csomópontok illetve szolgáltatások számára szintén ad ki tanÚsítványokat a tanÚsítvány hitelesítő szolgáltató. A személyes tanÚsítványok az NIIF névtárban is publikálásra kerülnek.

Másrészről a NIIF TERENA Certificate Service (továbbiakban TCS) szolgáltatásának keretében olyan web szerver tanÚsítványok igényelhetők, amelyeket olyan tanÚsító hatóság ír alá, amelynek root tanÚsítványát "gyári" módon tartalmazzák a napjainkban elterjedten használt web böngészők (pl. Mozilla Firefox, Opera, MS Internet Explorer, stb.). Így ha a felhasználó egy ilyen tanÚsítvánnyal ellátott, HTTPS protokollt használó oldalra látogat, nem kap a böngészőtől a tanÚsítvány bizonytalan eredetére, és ezzel kapcsolatos biztonsági kockázatokra vonatkozó figyelmeztetést.
A TCS szolgáltatást azon tagintézmények vehetik igénybe, melyek intézetünkkel külön együttműködési megállapodást kötnek, míg a CA szolgáltatásunk rendelkezésére áll az egyéni kutatóknak és a tagintézmények munkatársainak és hallgatóinak.

A kétféle tanÚsítványszolgáltatásunkat az alábbi közös honlapon találja:
NIIF CA oldal